DynastyDynasty - Mötesärendehttps://hslsv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_framesSamkommunen 21.05.2024 / Redogörelser för bindningarRedogörelser för bindningarhttps://hslsv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024235-4Samkommunen 21.05.2024 / Revisionsnämndens förslag till samkommunsstämman att bokslutet fastställs och att de ansvarsskyldiga beviljas ansvarsfrihetRevisionsnämndens förslag till samkommunsstämman att bokslutet fastställs och att de ansvarsskyldiga beviljas ansvarsfrihethttps://hslsv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024235-3Samkommunen 21.05.2024 / Utvärderingsberättelse för 2023Utvärderingsberättelse för 2023https://hslsv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024235-2Samkommunen 21.05.2024 / Konstituering av mötet och fastställande av röstlängdKonstituering av mötet och fastställande av röstlängdhttps://hslsv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024235-1Samkommunen 28.11.2023 / Situation med registret för bindningarSituation med registret för bindningarhttps://hslsv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023218-9Samkommunen 28.11.2023 / Förlust av valbarhet som ersättare i revisionsnämnden och val av ny ersättareFörlust av valbarhet som ersättare i revisionsnämnden och val av ny ersättarehttps://hslsv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023218-8Samkommunen 28.11.2023 / Beviljande av avsked för styrelsemedlem och val av ny styrelsemedlemBeviljande av avsked för styrelsemedlem och val av ny styrelsemedlemhttps://hslsv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023218-7Samkommunen 28.11.2023 / Beviljande av avsked för styrelsemedlem och val av ny styrelsemedlemBeviljande av avsked för styrelsemedlem och val av ny styrelsemedlemhttps://hslsv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023218-6Samkommunen 28.11.2023 / Godkännande av verksamhets- och ekonomiplan för 2024-2026Godkännande av verksamhets- och ekonomiplan för 2024-2026https://hslsv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023218-5Samkommunen 28.11.2023 / Ändring av budgeten för 2023 (infraersättningar)Ändring av budgeten för 2023 (infraersättningar)https://hslsv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023218-4Samkommunen 28.11.2023 / Delårsrapport 2/2023Delårsrapport 2/2023https://hslsv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023218-3Samkommunen 28.11.2023 / Utlåtande till samkommunsstämman med anledning av revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2022Utlåtande till samkommunsstämman med anledning av revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2022https://hslsv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023218-2Samkommunen 28.11.2023 / Konstituering av mötet och fastställande av röstlängdKonstituering av mötet och fastställande av röstlängdhttps://hslsv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023218-1Samkommunen 23.05.2023 / Redogörelser för bindningarRedogörelser för bindningarhttps://hslsv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023203-5Samkommunen 23.05.2023 / Beviljande av avsked för styrelsemedlemBeviljande av avsked för styrelsemedlemhttps://hslsv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023203-4Samkommunen 23.05.2023 / Revisionsnämndens förslag till samkommunsstämman att bokslutet fastställs och att de ansvarsskyldiga beviljas ansvarsfrihetRevisionsnämndens förslag till samkommunsstämman att bokslutet fastställs och att de ansvarsskyldiga beviljas ansvarsfrihethttps://hslsv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023203-3Samkommunen 23.05.2023 / Utvärderingsberättelse för 2022Utvärderingsberättelse för 2022https://hslsv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023203-2Samkommunen 23.05.2023 / Mötets konstituering och fastställande av röstlängdMötets konstituering och fastställande av röstlängdhttps://hslsv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023203-1